Trable rybářské stráže a MRS aneb stop Kocourkovu

Ti co mě znají, vědí jaký jsem rybář, jaký jsem člověk, s čím se v rybařině ztotožňuji a s čím ne… Ke konci roku 2023 už mi ale došla trpělivost s “profesionály” kteří si potřebují zvedat ego, přitom nemají ani ponětí o tom, co dělají a koho vlastně ve výkonu své činnost zastupují… a taky s tím, že ve spoustě případech, lze dané situace řešit jinak ☝🏻
 
Nastal čas, otevřít slušným rybářům oči a nenechat se “šikanovat” za věci, které RS řeší neoprávněně
 
A jak zmiňuji na konci videa, nejde nám o ty poctivé RS, ale o ty, kteří úřední osobu zaměnili za byznys ve službách svazu, nikoliv ve službách státu. 
 
Sledujte a sdílejte tento příběh, který vše startuje…Třeba se i Vy, stanete jeho součástí ✌🏻
 
 
Vlastík
 
1)____________________________________________________________________________________________________________
 

 

AKTUALIZACE 12.2.2024

 

Jak jsem slíbil, přináším pravomocná rozhodnutí o odvolání rybářské stráže č. 12835 z videa a rybářské stráže č.01701, které byly ustanoveny na základně nepravdivých podkladových materiálů od uživatele tj. Moravský rybářský svaz, z.s., a které tak vykonávaly funkci RS v rozporu se zákonem.

 

 

 

2)
______________________________________________________________________________________________________________

Na konci roku 2023 vstoupili v platnost bližší podmínky pro rok 2024 ve kterých jsou velké chyby. 

Podařilo se nám zjistit, že za tyto chyby je zodpovědný předseda svazu MRS Jiří Ryšánek, který není schopen řídit zaměstnance sekretariátu svazu. 


 

 

 MRS vydalo vyjádření, že za tuto chybu může tiskařská firma a pobočným spolkům sdělila, že na tuto chybu mají při vydávání povolenek upozorňovat a na vlastní náklady ať si vytisknou papír, který k tomu budou dávat.

Kdyby za to mohla tiskařská firma, tak by na své náklady provedla reklamaci a udělala tisk přeci znova. 

Nás bude zajímat, jestli je tomu opravdu tak a budeme chtít podložené vyjádření důkazy. 

 

AKUALIZACE 30.1.2024

Zveřejňuji zde dopis, který jsme s mým týmem zaslali na MRS do Brna a všem funkčionářům do mailů, tak doufám že nám odpoví a vyjasní se dost nejasností, na které se mě spousta z vás ptá.

 

3)
______________________________________________________________________________________________________________

3.1.2024 se k nám dostala informace, že MRS Brno nepodepsalo s žádnou profi RS smlouvu o spolupráci na rok 2024 z důvodu nejasností pravomocí RS a nynějších řízení u krajských úřadů ve věci odvolání RS, které vedeme. Situaci bude rada vyhodnocovat v lednu / únoru. 

 

4)
______________________________________________________________________________________________________________

Pravda o MRS, aneb proč neprodávají spolky republikové povolenky

Taky jste si chtěli jít letos koupit, nebo plánujete, celorepublikovou povolenku u svého spolku v rámci MRS? Je to pro Vás šok, že spolky nemohou prodávat tyto povolenky? A víte kdo za tím stojí?? Tady Vám sdělujeme pravdivou informaci jak to tedy je:
 
Věřte nebo ne, ale původně měly vydávat tyto povolenky jen tři vybrané spolky MRS (Podivín, Brno, Velké Meziříčí).Jen dva spolky MRS se neztotožnily s názorem vedení svazu a sami jednaly bez představitelů MRS s vedením ČRS a dohodly se na podmínkách výdeje. Proto jsou výdejní místa rozšířeny o Třebíč a Blansko.
 
Přitom vedení ČRS zaslalo na vedení MRS dopis, kdy žádá o rozeslání všem spolkům na Moravě, aby všechny spolky mohly republikové povolenky vydávat, jenže tento pravdivý dopis o vývoji rybářského informačního systému (RIS)  a nepochopitelné důvody, které vedly MRS k odstoupení od smlouvy a společného projektu, nebyl spolkům vůbec ze strany vedení MRS zaslán. Nevěříte tomu, že dohází opět k cenzuře? Tak tady je důkaz: Zápis Rady MRS č. 11/23 ze dne 14. prosince 2023:

 Takže p. Ing. Láníček (místopředseda MRS) předložil dopis, a Rada MRS ho odmítla distribuovat na spolky. Pokud zavoláte na svaz, nikdo vám ten dopis nedá. Proč tedy vedení MRS se bálo rozeslat dopis na spolky? Odpověď je jednoduchá možná by jednotliví funkcionáři na spolcích konečně pozřeli a viděli by, jak vedení MRS funguje. Jen díky jejich ješitnosti a neskutečné aroganci ze strany MRS došlo k situaci, kterou nyní všichni vy, co si chcete zakoupit republikovou povolenku prožíváte. 
 
 
 

Příloha pošty

5) NEJNOVĚJŠÍ INOFO K 11.4.2024 !!!VŠICHNI KOHO KDY KONTROLOVAL POZORNĚ ČÍST!!!

 

- KÚ Zlínského kraje začíná šetřit činnost "profi" RS p. Štěpánka, kterého svaz uvádí jako vedoucího RS
- proč ho šetří?
-  v roce 2018 byl ustanoven na návrh pobočného spolku Němčice nad Hanou na všechny revíry MRS
- pobočný spolek však v té době nebyl uživatelem revírů a nebyl tak oprávněn navrhnout jakoukoliv osobu do funkce RS
- pan Štěpánek se tak nechal ustanovit de facto na svůj návrh, neboť byl jednatelem spolku - tedy statutárním zástupcem
- o této skutečnosti musel po celou dobu vědět
- nechal se takto ustanovit i na revíry v národním parku Podyjí
 
 
Pokud KÚ ZlK tyto skutečnosti prokáže, pak:
- mohlo dojít ze strany "profi" Štěpána ke zneužití pravomoci úřední osoby
- vydávání se za úřední osobu
a z toho plyne trestní oznámení
 
...a takto pracuje MRS  a takového člověka platí z členských příspěvků všech členů...tedy i Vás